BHP

Naszym najważniejszym priorytetem jest ochrona zdrowia i życia poprzez zapewnienie bezpieczeństwa każdego pracownika.

Wierzymy, że wszelkie urazy i choroby zawodowe są możliwe do uniknięcia, w związku z czym w naszych działaniach nie uznajemy żadnych kompromisów, które mogłyby narażać dobro pracownika. Zadaniem przełożonych jest wdrażanie działań wspomagających osoby zatrudnione w urzeczywistnianiu zdrowego i wolnego od urazów stanowiska pracy, a każdy pracownik odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla siebie jak i swoich współpracowników.