Jakość

Jakość w MAHLE Behr jest wiodącym kryterium podejmowania decyzji i działań na wszystkich szczeblach zarządzania, a tym samym zasadą strategii naszej firmy.

Aby spełnić a nawet wyprzedzić wymagania i oczekiwania Klientów oraz dostosować wymogi przepisów mających zastosowanie do wyrobu, jesteśmy ukierunkowani na rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

System ten oparty jest na sprawdzonych zasadach, co umożliwia utrzymanie zaufania naszych Odbiorców poprzez dostarczenie wyrobów zgodnych z wymaganiami i parametrami technicznymi w określonych terminach, konkurencyjnych cenach oraz z gwarancją serwisu i gotowości ich modernizacji.

Certyfikacja systemu zbudowanego w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008 i ISO /TS16 949:2009 jest dla Klientów niezbędnym dowodem, że jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom jakości we wszystkich fazach cyklu przygotowania i wytwarzania wyrobów.