Jakość

Zorientowany na proces system zarządzania zapewnia, że międzynarodowe normy klienta oraz wymagania i normy prawne są zachowywane w całym łańcuchu procesowym.

Budowa systemu zarządzania jest oparta zarówno na strukturze, procesach i usługach Grupy, jak i wymaganiach rynku oraz naszych klientów.

Zarządzanie jakością w oparciu o normę IATF 16949 definiuje wszystkie działania w ramach systemu zarządzania, które określają cele i odpowiedzialności, oraz zapewniają ich wdrożenie przy pomocy narzędzi planowania jakości, zapewnienia jakości oraz doskonalenia jakości.