Przekraczanie standardów – jakość w wykonaniu MAHLE

Dobra jakość ma kluczowe znaczenie. Zawsze jest miejsce na poprawę!"

To stanowisko założyciela firmy Ernsta Mahle nadal służy nam dzisiaj jako wzorzec postępowania

Dla naszych klientów jakość oznacza bezawaryjny montaż, pełną satysfakcję użytkownika końcowego, brak reklamacji – a zatem silną markę. Dla MAHLE jakość jest istotnym czynnikiem naszego globalnego sukcesu. Zarządzanie jakością jest w pełni zintegrowane ze wszystkimi procesami biznesowymi. Opracowaliśmy wewnętrzną normę Grupy w zakresie planowania i kontrolowania jakości.

Rozwój produktu

W celu zapewnienia bezproblemowej produkcji seryjnej planowanie jakości podczas rozwoju produktu
i przy uruchamianiu serii musi być bardzo skuteczne. Dlatego MAHLE wielokrotnie testuje ten proces i definiuje coraz skuteczniejsze standardy.

Produkcja

Miarą jakości produktu jest ilość wadliwych części. Pracujemy więc nieustannie nad monitorowaniem procesów produkcyjnych zwracając szczególną uwagę na problem optymalizacji przepływu danych.

Globalny proces rozwiązywania problemów

W przypadku wystąpienia wady szybkie rozwiązanie problemu jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ w ten sposób można zapobiec jej ponownemu pojawieniu się. W MAHLE opinie klientów przetwarzane są poprzez znormalizowany proces w ramach całej Grupy. Zdobyta w ten sposób wiedza ze wszystkich naszych zakładów produkcyjnych wykorzystywana jest do ciągłego doskonalenia procesów.