Zarząd MAHLE


Dr. Jörg Stratmann

Chairman and CEO

 • Badania i Zaawansowane Prace Inżynierskie
 • Zarządzanie Jakością
 • Planowanie Korporacyjne, Komunikacja Korporacyjne
 • Usługi Inżynieryjne Centrum Technologicznego, Sporty Motorowe i Zastosowania Specjalne

CV


Georg Dietz

 • Jednostka organizacyjna: Systemy i Komponenty
 • Centrum zysku: Elementy do Małych Silników

CV


Bernd Eckl

 • Jednostka organizacyjna: Termozarządzanie
 • Centrum zysku: Jednostki Sterujące i Kompletne Moduły Montażowe

CV


Wilhelm Emperhoff

 • Jednostka organizacyjna: Filtracja i Peryferyjne Wyposażenie Silników
 • Centrum zysku: Aktuatory i Moduły Grzewcze, Napędy Elektryczne i Urządzenia Pomocniczne

CV


Arnd Franz

 • Sprzedaż na rynku samochodowym i Zastosowania techniczne
 • Jednostka organizacyjna: Aftermarket

CV


Michael Frick

 • Finanse i Kontroling
 • Usługi z zakresu IT
 • Ubezpieczenia Korporacyjne
 • Wewnętrzny Audyt Korporacyjny

CV


Michael Glowatzki

 • Dział Personalny
 • Dział Prawny

CV