1933—1945: Od Elektronmetall G.m.b.H., Stuttgart-Cannstatt (EC) do MAHLE KG

1933Ernst i Hermann Mahle stają się wyłącznymi udziałowcami
1934“Turbometal” – gęsta siatka metalowa do filtrów powietrza – zarejestrowana jako patent
1935Powstaje Klub Emerytalny MAHLE
Pierwsze tłoki profilowane
1937Produkcja seryjna olejowych filtrów powietrza
1938EC przekształca się w MAHLE KG; wprowadzenie logo MAHLE
Pierwsze półfabrykaty tulei cylindrowych przy zastosowaniu procesu odlewania odśrodkowego.