Centrum Zysku Modułów Wysuniętych

Jako jedyna firma na świecie specjalizująca się w projektowaniu, rozwoju, montażu i logistyce kompleksowych modułów wysuniętych HBPO GmbH ustala w sposób ciągły nowe standardy przemysłowe za pomocą zaawansowanych technicznie a jednocześnie atrakcyjnych ekonomicznie rozwiązań. Firma HBPO, która wyodrębniła się z powstałej
w 1999 r. firmy Behr-Hella Fahrzeugsysteme GmbH, została utworzona na początku 2004 r. jako joint venture
(w równych częściach) pomiędzy trzema dostawcami dla przemysłu samochodowego: Hella, Behr i Plastic Omnium.


Więcej na www.hbpogroup.com


Wyroby

  • Moduł wysunięty (czołowy) to kompleksowy zespół spełniający bardzo wysokie wymagania w zakresie funkcjonalności, technologii i dokładności montażu. Widocznymi częściami są – zależnie od modelu – reflektory, maskownica (grill) i zderzaki. Za tymi elementami umieszczone są: nośnik przedni, elementy układu klimatyzacji pojazdu, jak również chłodnica silnika i system kontrolowanego zgniotu.