W harmonii ze środowiskiem – nasza odpowiedzialność za przyszłość

Uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest harmonizacja przyszłość ludzkości z postępem technicznym.

Podstawą tego jest nasz system zarządzania środowiskowego, wprowadzony w 1996 roku, które przechowujemy w ramach procesów biznesowych MAHLE. Wszystkie aspekty bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska są brane pod uwagę. Już na etapie planowania instalacji i procesów, uwzględniamy analizę ryzyka celem zapewnienia w równym stopniu bezpieczeństwa pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej i ochrony środowiska.

Ukierunkowane informacje płynące od pracowników ułatwiają podejmowanie odpowiedzialnych działań na wszystkich poziomach. Jednocześnie nasi pracownicy dostarczają nam cennych sugestii dotyczących dalszych ulepszeń. Struktura procesów wewnętrznych ustalająca światowe standardy zapewnia, że stosowne procedury od etapu planowania do realizacji mogą być wdrażane w pełnej zgodności ze zintegrowanym bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia
i ochroną środowiska.

Wkład w mobilność przyjazną środowisku

Największy wkład do odciążenia środowiska stanowią nasze produkty podstawowe. Innowacyjne technologie MAHLE, które zmniejszają zużycie paliwa i emisję spalin, mają stały pozytywny wpływ na równowagę ekologiczną w milionach samochodów na całym świecie. Zmniejszenie masy i tarcia tłoków oraz innych elementów silnika stanowi nasz wkład w poprawę ich sprawności i kontrolę emisji spalin.

Tutaj można znaleźć nasze wytyczne dla bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i gospodarki energetycznej [PDF; 17 KB] [PDF; 16 KB] - Data październik 2014

Ważne informacje dostawców odnośnie dostaw produktów, materiałów chemicznych i preparatów do MAHLE: Zakaz i deklaracja substancji