Inwestowanie kapitału MAHLE

Wspieramy innowacyjne przedsięwzięcia w obszarach związanych z podstawową działalnością MAHLE, dostarczając nie tylko kapitał na rozwój, ale także wspierając nowe firmy naszą wiedzą, doświadczeniem oraz międzynarodową siecią współpracy.

To zaangażowanie jest korzystne dla obu stron. Z jednej strony, nowe firmy korzystają z wiedzy operacyjnej i strategicznej naszych ekspertów w pięciu jednostkach biznesowych, czerpiąc również korzyści z globalnej sieci współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży. Z drugiej strony, uznane i perspektywiczne spółki mogą pomóc MAHLE zachować i wzmocnić jej konkurencyjną pozycję na rynku.

Sukces tego podejścia wykazano na przykładach firmy ENTEC GmbH, producenta sterowanych pomp olejowych i InnoWa Membrane GmbH, specjalisty w dziedzinie uzdatniania wody przy użyciu technologii membranowej. Te dwie spółki są teraz częścią grupy MAHLE.

MAHLE uczestniczyła również w Emerald Cleantech Fund III. Emerald Technology Ventures inwestuje w nowe przedsiębiorstwa w sektorze m.in. energii i wody. Założona w 2000 roku firma, zainwestowała do tej pory w 50 innych firm.

Więcej o Emerald Technology Ventures

Po intensywnej analizie twierdzimy, że uzyskujemy wzrost kapitału nawet do kilku milionów euro, który to kapitał może służyć kontynuowaniu dalszych inwestycji. Generalnie dążymy do udziału mniejszościowego w spółkach lub całkowitego ich przejęcia. Rysunek pokazuje dwa obszary naszego zainteresowania-  innowacyjne technologie w branży motoryzacyjnej, jak również sektor przemysłowy oraz czystych technologii- w nawiązaniu do naszej bazowej działalności.

Warunki inwestycyjne:

  • Ambitny i przedsiębiorczy duchem zespół, a także gotowość do współpracy z MAHLE.
  • Sprawdzony produkt lub koncept, który wyróżnia się od konkurencji i jest w bliskiej fazie uruchomienia bądź dowiódł już swojego sukcesu na rynku.
  • Silny model biznesowy, który ma strategiczne znaczenie dla MAHLE i gwarantuje satysfakcjonujące zyski.