Zbiorowe obywatelstwo

Już nasi założyciele: Hermann i Ernst Mahle przywiązywali wagę do łączenia długoterminowego myślenia o rozwoju działalności produkcyjnej z zaangażowaniem społecznym. Stąd dywidendy Grupy są wykorzystywane poprzez Fundację MAHLE do sponsorowania wielu projektów społecznych. Ponadto sama MAHLE uczestniczy w wielu inicjatywach o wysokim poziomie zaangażowania. Projekty o charakterze dobroczynnym, zbiórki darów i działania charytatywne – często inicjowane lokalnie – obsługiwane są dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu naszych pracowników. Przyjmowanie na siebie odpowiedzialności za dobro wspólne jako "przyjazny sąsiad" jest integralną cechą kultury MAHLE.

 • Szpital Santa Casa de Misericórdia

  Szpital Santa Casa de Misericórdia

  Fundusze z Grupy i Fundacji uzyskane na przestrzeni ostatnich lat, a także ochotnicza działalność wielu pracowników MAHLE, umożliwiły wykonanie remontu i modernizacji poszczególnych oddziałów szpitala w brazylijskim mieście Itajubá. Planowane są dalsze szeroko zakrojone prace remontowe.

 • Szkoły Formare

  Szkoły Formare

  Każdego roku w sześciu zakładach MAHLE nasi pracownicy opiekują się około 130 młodymi ludźmi i uczą ich przedmiotów technicznych. Od 2002 roku około 1250 młodych ludzi, w większości pochodzących z rodzin upośledzonych społecznie, dokonało udanej transformacji, w następstwie czego 75 procent z nich znalazło pracę
  – w tym wielu w MAHLE.

 • Młodzieżowa orkiestra kameralna

  Młodzieżowa orkiestra kameralna

  Od wielu lat firma MAHLE wspiera dobrze znany poza granicami Brazylii Instytut Kulturalny Ivoti i zapewnia stypendia muzykom w wieku od 13 do 18 lat.

  Trasy koncertowe orkiestry “CamerataIvoti” służą promowaniu wymiany kulturalnej pomiędzy Brazylią a państwami – gospodarzami, a sam zespół koncertował ł także kilka razy na naszej korporacyjnej wystawie MAHLE INSIDE w naszej siedzibie głównej w Stuttgarcie.

 • Partnerstwo edukacyjne ze szkołami

  Partnerstwo edukacyjne ze szkołami

  Wiele naszych zakładów w Niemczech współpracuje z lokalnymi szkołami, aby za pomocą konkretnych projektów zapewnić studentom wgląd w różnorodność profesjonalnego świata i w ten sposób ułatwić im dokonanie wyboru kariery zawodowej. Zakres współpracy jest zdefiniowany jako część partnerstwa w zakresie edukacji
  – od stażów i zwiedzania zakładu oraz zebrań rodziców do szkolenia w zakresie aplikacji o pracę lub współpracy przy projektach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 • Wyprzedaże i prezenty świąteczne

  Wyprzedaże i prezenty świąteczne

  Ubogie dzieci w Polsce otrzymują obiady szkolne, żywność i odzież, a dzięki darowiznom prezenty na Boże Narodzenie.

  In Germany, the training department has traditionally held a Christmas sales during the Advent season. The development and production of the items presents a new challenge year after year—for both the trainees and the master craftsmen. The revenue is used for social projects.

 • Solidarność ze słabymi

  Solidarność ze słabymi

  Pracownicy MAHLE angażują się jako woluntariusze w domach dziecka i domach opieki oraz wspierają organizacje pomocy międzynarodowej oddając krew i komórki macierzyste – o jednym z przykładów takiej działalności informuje Pune / Indie: pracownicy regularnie oddają krew do szpitala Sassoon pod hasłem "Uratuj życie – wszystko, co do tego trzeba, to tylko trochę miłości. "

 • „Bravo l'industrie!“

  „Bravo l'industrie!“

  "Bravo l'Industrie!" to projekt wprowadzający do nauki o karierze zawodowej w przemyśle. Jest on prowadzony przez
  fimę Behr Francja od ponad 20 lat w ścisłej współpracy ze związkiem zawodowym UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Metallurgie) i St. Joseph Institute. Każdego roku około 20 studentów ma w zakładzie Rouffach okazję bardzo dobrze poznać firmę. Badają oni aktywnie nowe zagadnienia w dziedzinie techniki samochodowej. Sporo ścieżek kariery ustalono za pomocą tego programu.

 • Pomoc dla ofiar trzęsień ziemi i katastrof powodziowych

  Pomoc dla ofiar trzęsień ziemi i katastrof powodziowych

  Prof. Junker, Prezes Zarządu MAHLE, odwiedził dotknięte katastrofą zakłady MAHLE w Japonii zaledwie kilka dni po trzęsieniu ziemi i tsunami, które spowodowały absolutnie najgorszy z możliwych rozwój wypadków w elektrowni jądrowej Fukushima. Celem jego wizyty było zebranie opinii z pierwszej ręki i wyrażenie kondolencji. Darowizny korporacji MAHLE zostały znacznie zwiększone przez dużą liczbę indywidualnych darowizn od pracowników.

  To tylko jeden z przykładów solidarności pracowników MAHLE. Darowizn dokonywano również po innych katastrofalnych trzęsieniach ziemi – takich jak w na przykład w Chinach.

 • Medycyna integracyjna w Filderklinik

  Medycyna integracyjna w Filderklinik

  Jako akcjonariusz i zarazem największy sponsor Fundacja MAHLE zapewnia znaczące wsparcie dla Filderklinik koło Stuttgartu od chwili jej powstania. Największy w południowych Niemczech szpital ostrej opieki antropozoficznej łączy nowatorskie osiągnięcia medycyny konwencjonalnej z metodami komplementarnymi. Inne specjalistyczne dziedziny obejmują medycynę okołoporodową, onkologię zintegrowaną i wewnętrzny oddział medyczny innowacyjnych metod gastroenterologii i chirurgii jamy brzusznej. Oddział pediatrii w Filderklinik posiada również doskonałą reputację w dziedzinie neonatologii, psychosomatyki niemowląt i dzieci oraz psychosomatyki i neuropediatrii. Zintegrowane podejście holistyczne łączy metody leczenia takie jak muzykoterapia, terapia eurytmiczna, ortopedagogika
  i psychoterapii psychologiczna. Odnośnie pediatrii w Filderklinik ważną rolę odgrywają rodzice: doradztwo
  i prowadzenie ich w zakresie zagadnień pedagogicznych, pielęgniarstwa i problemów medycznych jest tak samo częścią stosowanej tutaj koncepcji terapeutycznej jak i możliwością dla rodziców, aby być ze swoimi dziećmi przez całą dobę w celu wspierania procesu leczenia.

 • Student w Formule– z MAHLE na czele

  Student w Formule– z MAHLE na czele

  Zbudować samodzielnie samochód formuły wyścigowej: marzenie, które spełnia się dla uczestników konkursu Student w Formule. Tutaj studenci w przeciągu roku projektują i budują samochód formuły wyścigowej.

  Gdy jest on kompletny poszczególne zespoły projektowe spotykają się na światowych konkursach aby zaprezentować swoje samochody wyścigowe i poddać je ocenie specjalistycznego jury z branży motoryzacyjnej i sportów motorowych.

  Zespoły rywalizują w dyscyplinach statycznych i dynamicznych. Ale czy zawsze wygrywa najszybszy samochód? Bynajmniej! Zwycięzca odznacza się najlepszą kombinacją wzornictwa, wyników na trasie wyścigu, planowania finansowego i skokowego wzrostu poziomu sprzedaży.

  Od 2006 roku firma MAHLE jest jednym z głównych sponsorów konkursu Student w Formule – Niemcy, a dodatkowo wspiera poszczególne zespoły - niektórzy nie konkurują na polu klasycznych silników spalinowych, ale decydują się na czysto elektryczne rozwiązania napędowe. W zależności od kategorii sponsoringu zapewniamy nie tylko wsparcie finansowe, ale oferujemy również kombinację różnych działań szkoleniowych, produktów i możliwości produkcyjnych.

 • iThemba – nadzieja dla uczniów w Republice Południowej Afryki

  iThemba – nadzieja dla uczniów w Republice Południowej Afryki

  iThemba-Zulu dla "nadziei" – zapewnia dzieciom bardziej obiecujące perspektywy na przyszłość. Poprzez nasz projekt edukacyjny w Durbanie / RPA wspieramy naukę przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w regionalnych szkołach wiejskich.