Zgodność – podstawa naszej działalności biznesowej

Jako globalny gracz MAHLE jest w pełni świadoma swojej odpowiedzialności społecznej. Aby zapewnić zgodność z zasadami etycznymi i wymogami prawnymi  stworzyliśmy w ramach Grupy MAHLE globalną strukturę zgodności.

Struktura zgodność obejmuje między innymi:

  • globalna zgodność organizacji z kontaktami regionalnymi i centralnymi kanałami sprawozdawczymi
  • kodeks biznesowy MAHLE jako zbiór zasad postępowania celem zapewnienia, że zachowanie pracowników jest zgodne z prawem i przepisami
  • środki zapobiegawcze
  • koncepcja szkolenia dla podniesienia świadomości pracowników w obszarach ryzyka istotnych dla zgodności
  • działania mające na celu zapewnienie trwałości struktury zgodności.

MAHLE Business Code

Kodeks Biznesowy MAHLE dostępny tutaj do pobrania:


Angielski [PDF; 161 KB]
Chiński [PDF; 460 KB]
Czeski [PDF; 192 KB]
Francuski [PDF; 180 KB]
Niemiecki [PDF; 164 KB]
Włoski [PDF; 175 KB]
Japoński [PDF; 299 KB]
Koreański [PDF; 301 KB]
Polski [PDF; 180 KB]
Portugalski [PDF; 179 KB]
Słowiański [PDF; 171 KB]
Hiszpański [PDF; 178 KB]

MAHLE Supplier Code of Conduct

Kodeks Postępowania Dostawcy MAHLE dostępny tutaj do pobrania:


Angielski [PDF; 19 KB]
Niemiecki [PDF; 19 KB]