Zgodność – podstawa naszej działalności biznesowej

Jako globalny gracz MAHLE jest w pełni świadoma swojej odpowiedzialności społecznej. Aby zapewnić zgodność z zasadami etycznymi i wymogami prawnymi  stworzyliśmy w ramach Grupy MAHLE globalną strukturę zgodności.

Struktura zgodność obejmuje między innymi:

  • globalna zgodność organizacji z kontaktami regionalnymi i centralnymi kanałami sprawozdawczymi
  • kodeks biznesowy MAHLE jako zbiór zasad postępowania celem zapewnienia, że zachowanie pracowników jest zgodne z prawem i przepisami
  • środki zapobiegawcze
  • koncepcja szkolenia dla podniesienia świadomości pracowników w obszarach ryzyka istotnych dla zgodności
  • działania mające na celu zapewnienie trwałości struktury zgodności.

MAHLE Business Code

Kodeks Biznesowy MAHLE dostępny tutaj do pobrania:


Angielski [PDF; 145 KB]
Chiński [PDF; 447 KB]
Czeski [PDF; 173 KB]
Francuski [PDF; 167 KB]
Niemiecki [PDF; 148 KB]
Włoski [PDF; 159 KB]
Japoński [PDF; 286 KB]
Koreański [PDF; 287 KB]
Polski [PDF; 162 KB]
Portugalski [PDF; 162 KB]
Słowiański [PDF; 158 KB]
Hiszpański [PDF; 162 KB]

MAHLE Supplier Code of Conduct


Angielski [PDF; 19 KB]
Niemiecki [PDF; 19 KB]