Uwolnij swoją kreatywność

Wspieramy innowacyjne start-up’y mające bliski związek z głównymi segmentami biznesowymi MAHLE. Co za tym idzie, dostarczamy kapitał na rozwój oraz wspieramy młode przedsiębiorstwa naszą fachową wiedzą oraz naszymi międzynarodowymi kontaktami.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu uczestników tego procesu. Z jednej strony, młode przedsiębiorstwa korzystają z operacyjnej oraz strategicznej wiedzy ekspertów działających w  naszych czterech oddziałach. Pozwala to im również korzystać  z pozytywnych aspektów dotyczących globalnej sieci związanej z badaniami i rozwojem, produkcją oraz sprzedażą.  Z drugiej strony, nowo powstające przedsiębiorstwa mogą pomóc MAHLE w utrzymaniu oraz umocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej.

Sukces tego podejścia pokazuje przykład Amovis, producenta inteligentnych systemów odzyskiwania ciepła ORC (Organic Rankine Cycle) lub O-Flexx, start-up’u definiującego na nowo zarządzanie ciepłem przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii pólprzewodnikowej. Co za tym idzie, baterie w pojazdach elektrycznych mogą być schładzane a wnętrze pojazdu ogrzewane wydajniej. Oba przedsiębiorstwa są w tej chwili częścią Grupy MAHLE.

W uzupełnieniu tego podejścia, MAHLE jest również partnerem osiągającego sukcesy programu Start-Up ACTIVATRRand with the Incubator, stwarzamy pracownikom MAHLE okazje do tego, aby mogli ponieść się swojej kreatywności. Co za tym idzie, MAHLE zyskuje szansę na poszukiwanie oraz rozwój nowych pomysłów biznesowych oraz rynków. 

Co więcej, MAHLE uczestniczy w Emerald Cleantech Funds III, które zainwestowały już w więcej niż 50 przedsiębiorstwach oraz reprezentuje inne kluczowe korporacje w roli eksperta ds. kapitałów inwestycyjnych. Poza tym, MAHLE, poprzez posiadanie  udziałów w AutoTech Ventures, funduszu inwestycyjnym ulokowanym w słynnej Dolinie Krzemowej, zbliża się coraz bardziej do samego serca ruchu związanego ze start-up’ami.  

Inwestycje

Po przeprowadzeniu intensywnej weryfikacji, udostępniamy kapitał inwestycyjny sięgający kilku milionów euro – kapitał ten może być również wykorzystany na inwestycje kontynuacyjne. Na ogół dążymy do nabycia mniejszościowych udziałów lub do przejęcia firmy. Skupiamy się na innowacyjnych technologiach w przemyśle motoryzacyjnym, w szczególności w odniesieniu do naszych głównych gałęzi biznesowych jak również przyszłościowych trendów mobilności.

Kryteria

Wstępne warunki inwestycyjne:

  • Ambitny oraz przedsiębiorczy zespół, jak równiez gotowość do współpracy z MAHLE.
  • Sprawdzony produkt lub koncepcja wyróżniająca sie na tle konkurencji, będąca u progu wprowadzenia bądź posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku.
  • Silny model biznesowy, strategicznie istotny dla MAHLE oraz obiecujący atrakcyjne zyski.

Więcej informacji
Venture Capital

Download

[PDF; 558 KB]