News

Zarząd Mahle Behr Ostrów Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), przy ul. Wodnej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000546774, NIP: 6222788316, REGON: 360951423, z kapitałem zakładowym w wysokości 343.088.350,00 złotych, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 18 października 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Mahle Behr Ostrów Wlkp. Park Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej, jako Spółka Przejmowana oraz Mahle Behr Ostrów Wielkopolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej, jako Spółka Przejmująca i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem [PDF; 337 KB] .